Música a l’abast !

La música ha d’estar a l’abast de tothom, amb independència de la seva condició social o econòmica o de gènere.